Python’da Değişken Tiplerini Öğrenmenin Yolu

>>> x = 12345

>>> type(x)

<class 'int'> sonucuyla x'in integer tipinden bir değişken olduğunu anlarız.

type(degisken_ismi) girerek değişkenin tipini öğrenebiliriz.