C Programlama Fibonacci Dizisi

Fibonacci dizisini yazdırmanın birçok yolu var. En son örnekte en basit hâlini yazdım.

#include <stdio.h>

int main()
{
	int first = 1, second = 0, third;
	for (int n = 1; n < 10; n++) {
		third = first + second;
		first = second;
		second = third;
		printf("%d\n", first);
	}
}

"n" yerine istediğiniz sayıyı girebilirsiniz. Bu sayıyı kullanıcıdan da isteyebiliriz:

#include <stdio.h>

int main()
{
	int first = 1, second = 0, third, x;
	printf("Enter a number:");
	scanf("%d", &x);
	for (int n = 1; n <= x; n++) {
		third = first + second;
		first = second;
		second = third;
		printf("%d\n", first);
	}
}

Fonksiyon kullanılarak, farklı bir yöntemle şöyle de yapılabilir:

#include <stdio.h>
int fibonacci(int);
int main()
{
	for (int i = 0; i < 30; i++) {
		printf("%d ", fibonacci(i));
	}
	getch();
	return 0;
}
int fibonacci(int i) {
	if (i == 0)
		return 0;
	else if (i == 1)
		return 1;
	return fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2);
}

Sadece iki integer tanımlayarak, 34'e kadar olan fibonacci sayılarını yazdırmanın yolu aşağıda. x'i 1 yaparak seriyi 1'den başlatabiliriz.

#include <stdio.h>

int main(){
  int x = 0;
  int y = 1;
  while (x <= 34){
    printf("%d %d ", x, y);
    x = x + y;
    y = x + y;
  }
}

Kodları deneyip compile etmek için online compiler: https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler